Llwybr Jiwbilî Platinwm Casnewydd

Gan

Croeso i Lwybr Stori Jiwbilî’r Frenhines! Os mai dyma eich tro cyntaf yn defnyddio ein
llwybrau Realiti Estynedig (RE) / cod QR, darllenwch yr adran ‘Sut i Chwarae’ isod i

ddechrau arni. 

Mae’r llwybr hwn yn brofiad rhyngweithiol. Wrth i chi ymweld â phwyntiau’r stori yn y
drefn gywir, byddwch yn casglu stampiau digidol, yn dysgu mwy o’r stori ac yn gallu tynnu

hun-luniau gyda rhai cymeriadau RE.

Brenhines Elizabeth II

Un tro, roedd Brenhines Elizabeth II yn ferch fach yn gweddïo am gael brawd gan y byddai hynny’n golygu na fyddai’n rhaid iddi fod yn Frenhines! Ond ni chymerodd hir iddi ddod i’r arfer â’r syniad a phan oedd yn 21 oed, mewn darllediad ar y radio (cyn ffonau symudol neu deledu lliw hyd yn oed!), dywedodd: “Rwy’n datgan i chi y byddaf yn treulio fy mywyd cyfan, ni waeth a fydd yn hir neu’n fyr, yn eich gwasanaethu chi ac yn gwasanaethu’r Gymanwlad ymerodrol yr ydych chi’n perthyn iddi.”

Fel mae’n digwydd, mae ei bywyd wedi bod yn hir iawn ac mae hi wedi cadw at ei gair, gan wasanaethu’r Gymanwlad ers saithdeg o flynyddoedd!

Wrth bob stop, byddwn yn rhoi i chi sawl ffaith o bob degawd ei theyrnasiad, o’r 1950au hyd at heddiw.

Diwrnod Allan Brenhinol: Y Stori Hyd Yma…

Ar y bore penodol hwn, roedd Syr Barnaby Beacon yn paratoi ar gyfer cael un o’r diwrnodau mwyaf pwysig yn ei fywyd. Roedden nhw’n goleuo ei ffagl er clod i Jiwbilî Platinwm y Frenhines! Roedd e’n llawn cyffro ond roedd llawer i’w wneud o hyd i baratoi am y dathliad. Roedd Syr Barnaby yn brysur yn ymbaratoi wrth i’w ffrind, Cherry Chandelier, ddod i mewn a gofyn iddo am help i sefydlu’r parti. Dywedodd ef wrthi ei fod yn rhy brysur yn ymbaratoi ac na fyddai e’n gallu helpu o gwbl! Roedd golwg ofidus ar wyneb Cherry a gadawodd hi  heb ddweud gair arall.

Yn ddiweddarach, roedd Syr Barnaby yn chwilio am Cherry i gael gwybod ble y dylai e fynd ar gyfer y parti, ond er syndod iddo, roedd pawb wedi gadael yn barod! Am drychineb! Roedd e wedi bod mor brysur iddo anghofio gofyn ble roedd y parti. Roedd ef ar fin rhedeg ar eu hôl pan welodd e nodyn wedi’i roi ar y drws. Roedd yn dweud; “Rwy’n barod ar gyfer y Jiwbilî, ond fyddi di ddim yn gallu dathlu hebof fi! Bydda’ i’n aros amdanat ti ar ddiwedd y ffagl, byddi di’n dod o hyd i fi wrth siarad â ffrind. Cherry.’

Cafodd ei ddrysu’n llwyr gan hyn! Nid oedd unrhyw beth arall y gallai ef ei wneud ond cerdded i’r dref i chwilio am ‘ffrind’.

Beth am ymuno â Syr Barnaby ar ei dro bach? Rhaid i ni fynd i waelod hyn!

Beacon

Time to set off on the storytrail! There are 7 of Sir Barnaby Beacon’s friends around these parts and it’s your job to visit them all.

To take part simply:

1. Visit the storypoints using the map below, in numerical order.

2. By scanning their QR codes with your phone’s camera (or typing the URLs, printed under the QR codes, directly into your browser’s address bar) you’ll collect digital stamps.

3. You’ll be presented with a story choice at each stop where you can see what happens next.

4. The characters are then available to open in augmented reality, simply click on the ‘OPEN IN AR’ button to be taken to the 3D model page. From there, click on the blue ‘See me in AR’ button and your phone will automatically open its AR function. Most modern phones now have this functionality, but if you do not see the blue ‘See me in AR’ button, the device does not and you will need to use an alternative device.  Please test it here before setting off to avoid disappointment.

IMPORTANT: You must use the SAME browser on the SAME device for character collection. You must have browser cookies enabled and not clear them during the trail.

Ehangwch y map, gyda’r eicon ar y dde uchaf, i’w agor yn app Google Maps.

Cliciwch ar y panel llywio, ar y chwith uchaf, i weld rhestr o leoliadau pwyntiau’r stori.

Ewch i bwyntiau’r stori yn y drefn gywir i fwynhau’r stori’n llawn.

*Nodwch mai dim ond yn Saesneg y mae’r ap / profiad RE ar gael.